Gestoria Administrativa

Els nostres Gestors Administratius són professionals que estan legalment facultats per sol·licitar, promoure o gestionar tota mena de tràmits davant de qualsevol òrgan de les administracions públiques.
Un gestor administratiu és el seu gran aliat per la seva tasca com a intermediari davant les administracions, ministeris, Generalitat, Diputacions, Ajuntaments, etc.

Creació i Gestió de Pymes

L’ajudarem en la constitució de l’empresa, autònoms, societats civils privades, societats mercantils, associacions i fundacions, cooperatives, Registre Mercantil, autoritzacions administratives, subvencions, etc.

Vehicles i Transports

Li gestionem qualsevol tràmit o problema amb el seu cotxe; matrícules, canvi de titular, baixes, importacions, exportacions, permisos de conduir, recursos, altres autoritzacions, visats, rehabilitacions, sancions, etc.

Contractes, Herències i Hipoteques

Gràcies a la nostra experiència en l’àmbit administratiu som la solució a tots els passos i tràmits en relació amb les legislacions autonòmiques, escriptures, valoracions, titularitat, operacions registrals, liquidacions, successions i donacions, notari, testament, certificats, registre de la propietat, etc.

Tramitació d'Expedients Hipotecaris

Gràcies a nosaltres, tràmits com la compravenda, la constitució i cancel·lació d’hipoteques, declaració d’una obra nova, divisions de propietat horitzontal… seràn una preocupació menys per a vostè.