Assessoria Fiscal i Comptable

L’assessoria fiscal i comptable gestiona tant el compliment de les obligacions tributàries davant l’administració, com un assessorament generalment integral en la gestió i supervisió diària de la comptabilitat oficial. Els nostres assessors són els encarregats d’ajudar els nostres clients a cercar el màxim estalvi fiscal, ajudant i aconsellant en tots els temes relacionats amb impostos, deduccions fiscals o aplicacions comptables, entre d’altres.

Ens encarreguem dels impostos de societats, renda i patrimoni, IVA, retencions, impostos especials, comptabilitat, comptes anuals, planificació fiscal empresarial, incentius, deduccions i bonificacions