Assessoria Laboral

L’assessoria laboral s’encarrega de les tasques burocràtiques de l’empresa, els assessors laborals necessiten coneixements d’economia i dret laboral per poder encarregar-se de les tasques burocràtiques de l’empresa, ajudant a reduir despeses d’aquesta, assessorant l’empresa en temes de legislació laboral i gestionant la tramitació d’assegurances socials, salaris i altres aspectes dels empleats de l’empresa.
Ens encarreguem de l’alta d’empreses, contractació, gestió de la nòmina dels treballadors, cotitzacions, altes i baixes, faltes i sancions, acomiadaments, accidents laborals i malalties, retencions d’IRPF, calendaris laborals, jubilació, viduïtat, orfandat, etc.